ศาลเจ้าโต๊ะถ่าหมี บางวาด

กะทู้

*🙏 ต้องขอ 🙏*

No items found.

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ

วัดเกาะสิเหร่
ศาลเจ้ากวนอู บ้านนาบอน ภูเก็ต
ศาลพ่อตาโต๊ะแซะขาวแดงดำ (เรือนจำภูเก็ต)
วัดลัฎฐิวนาราม (วัดใต้)
ศาลเจ้าส่ามอ๋องหู้ (เชิงทะเล)